Tôn tráng kẽm

Tôn tráng kẽm

Quy cách sản phẩm

Độ dày (mm): 0.16 ÷ 1.5
Khổ rộng lớn nhất: 1250
Trọng lượng cuộn lớn nhất (tấn): 25
Trọng lượng lớp mạ trung bình 3 điểm trên hai mặt lớn nhất (g/m2): 300
Đường kính trong (mm): 508 hoặc 610