Tôn kẽm mạ màu chất lượng giá rẻ

Tôn kẽm mạ màu chất lượng giá rẻ

Độ bền kéo: G55(HBR 90 – 93)

Độ dày lớp sơn mặt trên: Lớp sơn xử lý chống ăn mòn 5 – 7 µm
Lớp sơn hoàn thiện 10 – 12 µm

Độ dày lớp sơn mặt dưới: Lớp sơn lót ức chế ăn mòn 4 – 6 µm
Lớp sơn mặt dưới 5 – 7 µm

Đặc tính sơn mặt: Độ bền uốn (T-bend) tối đa 3T
Độ cứng bút chì (Pencil hardness): 4H
Độ bám dính (Cross cut test): >98%
Độ bóng (Nomial Gloss): 50% – 55%
Độ bền dung môi (MEK): >100DR

Tôn kẽm mạ màu chất lượng giá rẻ

Tôn kẽm mạ màu chất lượng giá rẻ