Thép lá nhập khẩu

Thép lá nhập khẩu

Thép lá cán nguội cứng nhập khẩu
Đặc tính: Là loại thép lá đặc biệt cứng (độ cứng toàn phần).
Phạm vi áp dụng chính: Ống, tấm lợp, thép lá dùng sơn và mạ.
Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM tương ứng: A366