Thép lá nhập khẩu chất lượng cao

Thép lá nhập khẩu chất lượng cao

Chất lượng dập sâu đặc biệt
Đặc tính: Áp dụng trong quá trình gia công dập tạo hình phôi lá kim loại bằng cách sử dụng khuôn dập tạo hình, loại thép này có đặc điểm biến dạng dẻo rất cao dùng để tạo hình phức tạp uốn cong như các dạng hình tách trà.
Phạm vi áp dụng chính: Công nghiệp ô tô, thép tấm lá dùng sơn và mạ, các ứng dụng tạo hình phức tạp.
Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM tương ứng: A620

Thép lá nhập khẩu chất lượng cao

Thép lá nhập khẩu chất lượng cao