Thép lá dạng cuộn chất lượng cao

Thép lá dạng cuộn chất lượng cao

Thép lá chất lượng thương mại CQ
Đặc tính: Độ phẳng của thép này được kiểm soát nghiêm ngặt, có độ cứng 1/2, 1/4, 1/8 độ cứng toàn phần.
Phạm vi áp dụng chính: Thùng phuy, tấm lợp, thép lá dùng sơn và mạ.
Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM tương ứng: A366