Thép lá chất lượng giá rẻ

Thép lá chất lượng giá rẻ

Chất lượng dập sâu thông thường
Đặc tính: Đây là loại thép có tính dẻo cao và độ đồng nhất cao hơn loại thép chất lượng thương mại.
Phạm vi áp dụng chính: Đồ gia dụng và đồ tiện, công nghiệp ô tô, thép tấm lá dùng sơn và mạ
Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM tương ứng: A619