vật liệu

Thép lá chất lượng giá rẻ

Thép lá chất lượng giá rẻ

Chất lượng dập sâu thông thường Đặc tính: Đây là loại thép có tính dẻo cao và độ đồng nhất cao hơn loại thép chất lượng thương mại. Phạm vi áp dụng chính: Đồ gia dụng và đồ tiện, công

Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ cho mái bê tông GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ cho mái bê tông GPTRUSS

Kết cấu: thép mái trên bê tông gồm Cầu phong và Mè. Cầu phong (rui) thường được sử dụng bằng thanh C75.75, C75.60 ( đối với mái bê tông khong cán phẳng) hoặc TS15.75 (mái bê tông cán phẳng). Thanh