ứng dụng thép chữ h

Thép hình chữ H cao cấp giá rẻ

Thép hình chữ H cao cấp giá rẻ

Tiêu chuẩn 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, Chiều cao thân 100 – 900 mm Chiều rộng cánh 50 – 400 mm Chiều dài 6000 – 18000 mm Ứng dụng trong công trình xây dựng cầu