tôn trắng

Tôn mạ kẽm hàng mềm phẳng

Tôn mạ kẽm hàng mềm phẳng

Ứng dụng tôn kẽm Sản phẩm điện công nghiệp & thiết bị điện gia dụng, hệ thống gió, hệ thống cách âm & cách nhiệt, hệ thống thoát nước Sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị, tạo hình các