tôn tráng kẽm dạng cuộn

Tôn tráng kẽm chất lượng cao

Tôn tráng kẽm chất lượng cao

Tôn kẽm hàng cứng phẳng (cuộn hoặc tấm) Ứng dụng tôn kẽm Trong lĩnh vực quảng cáo như nhà chờ xe bus, bảng hiệu, bảng quảng cáo, bảng các loại. Trong đồ gia dụng & đồ điện như tủ hồ