tôn mạ màu

Hiệp hội Gang Thép Malaysia cảnh báo sản phẩm thép của Việt Nam

Hiệp hội Gang Thép Malaysia cảnh báo sản phẩm thép của Việt Nam

Còn nhớ bài học trước đây của ngành thép về thép ống xuất sang Mỹ là mặc dù được phía Mỹ cảnh báo trước 2 năm, nhưng doanh nghiệp trong nước chậm điều chỉnh nên cuối cùng bị khởi kiện.