tôn mạ màu giá rẻ

Tôn kẽm mạ màu chất lượng giá rẻ

Tôn kẽm mạ màu chất lượng giá rẻ

Độ bền kéo: G55(HBR 90 – 93) Độ dày lớp sơn mặt trên: Lớp sơn xử lý chống ăn mòn 5 – 7 µm Lớp sơn hoàn thiện 10 – 12 µm Độ dày lớp sơn mặt dưới: Lớp sơn