tôn lạnh màu

Tôn màu giá rẻ chất lượng cao

Tôn màu giá rẻ chất lượng cao

Tôn màu là các sản phẩm tôn được phủ sơn như: Tôn đen màu (pre-painted cold rolled coil – PPCR), tôn kẽm màu (pre-painted galvanized – PPGI) và tôn lạnh màu (pre-painted galvalume – PPGL). Tôn lạnh màu thường được