tôn lạnh màu giá bao nhiêu

Tôn màu giá rẻ chất lượng cao

Tôn màu giá rẻ chất lượng cao

Tôn màu là các sản phẩm tôn được phủ sơn như: Tôn đen màu (pre-painted cold rolled coil – PPCR), tôn kẽm màu (pre-painted galvanized – PPGI) và tôn lạnh màu (pre-painted galvalume – PPGL). Tôn lạnh màu thường được