thép lá chất lượng cao

Thép lá nhập khẩu

Thép lá nhập khẩu

Thép lá cán nguội cứng nhập khẩu Đặc tính: Là loại thép lá đặc biệt cứng (độ cứng toàn phần). Phạm vi áp dụng chính: Ống, tấm lợp, thép lá dùng sơn và mạ. Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM tương