kinh tế thái lan lan lao dốc

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong khi kinh tế Thái Lan đang lao dốc không phanh

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong khi kinh tế Thái Lan đang lao dốc không phanh

Hiện chưa rõ những cố gắng của chính quyền Bangkok có thực sự đem lại thịnh vượng trước đây cho Thái Lan hay không trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam và các quốc gia khác trong khu