hàng hóa dạng miễn thuế

Thêm nhiều hàng hóa được miễn thuế

Thêm nhiều hàng hóa được miễn thuế

Đáng chú ý, từ ngày 5/10, Hiệp định tự do thương mại Á-Âu chính thức có hiệu lực, gần 5.000 dòng thuế sẽ được cắt giảm về 0% trong năm 2016-2017, chiếm hơn 52% biểu thuế. Ông Phạm Tuấn Anh