giàn thép nhẹ

Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ cho mái bê tông GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ cho mái bê tông GPTRUSS

Kết cấu: thép mái trên bê tông gồm Cầu phong và Mè. Cầu phong (rui) thường được sử dụng bằng thanh C75.75, C75.60 ( đối với mái bê tông khong cán phẳng) hoặc TS15.75 (mái bê tông cán phẳng). Thanh