giàn thép GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ hợp kim nhôm kẽm GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ hợp kim nhôm kẽm GPTRUSS

Hệ Giàn Thép Mạ Cho Mái Lợp Tôn Không chỉ sử dụng được cho mái lợp ngói hệ giàn thép mạ hợp kim nhôm kẽm GPTRUSS phù hợp với các kết cấu tôn giả ngói và mái lợp tôn (nhà