giá bán hệ giàn thép STEELTRUSS

Hệ giàn thép STEELTRUSS 3 lớp giá rẻ

Hệ giàn thép STEELTRUSS 3 lớp giá rẻ

Hệ kèo thép mạ STEELTRUSS 3 lớp hay còn gọi là hệ kèo không gian là một tổ hợp giữa các thanh TC100.75 ốp đôi và TC75.75 được chế tạo thành một Khung kèo mái không gian liên kết bằng