biện pháp chống bán phá giá

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép H nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép H nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc

Theo Posco SS Vina, lượng thép hình H nhập khẩu vào VN tăng liên tục ba năm gần đây, ước tăng gần 60% so với trước. Trong khi lượng sản xuất trong nước chỉ chiếm phần nhỏ và không có