báo giá khung thépvật liệu xây dựng

Hệ giàn thép mạ GPTRUSS 2 lớp

Hệ giàn thép mạ GPTRUSS 2 lớp

Hệ giàn thép mạ GPTRUSS 2 lớp được hợp thành từ thanh TC75.75 được chế tạo thành một kết cấu thép hệ vì kèo thép GPTRUSS. Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết và Buloong nở