bán vật liệu sắt thép

Thép lá chất lượng giá rẻ

Thép lá chất lượng giá rẻ

Chất lượng dập sâu thông thường Đặc tính: Đây là loại thép có tính dẻo cao và độ đồng nhất cao hơn loại thép chất lượng thương mại. Phạm vi áp dụng chính: Đồ gia dụng và đồ tiện, công