bán khung thép GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ GPTRUSS chất lượng cao

Hệ giàn thép mạ GPTRUSS chất lượng cao

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Sản phẩm Hệ giàn thép mạ GPTRUSS được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Khoảng cách kèo tối ưu nhất là 1,2M. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: – Tiêu chuẩn tải