Hệ giàn thép mạ hợp kim nhôm kẽm GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ hợp kim nhôm kẽm GPTRUSS

Hệ Giàn Thép Mạ Cho Mái Lợp Tôn
Không chỉ sử dụng được cho mái lợp ngói hệ giàn thép mạ hợp kim nhôm kẽm GPTRUSS phù hợp với các kết cấu tôn giả ngói và mái lợp tôn (nhà xưởng). Một vài thông số về hệ khung kèo thép mà quý khách hàng cần biết.
Vật liệu sử dụng:
Xà gồ C100 ( C100.75 và C100.100) Xà gồ C75 ( C75.75 và C75.100)
Rui / mè: TS35.50 và TS40.50; TS54.50
Thông số kỹ thuật:
Khoảng cách kèo: 2,5m – 3m
Khoảng cách li tô 800 mm – 1100mm
Khoảng cách vượt nhịp kèo kinh tế là 16m