Gía thép nhập khẩu giảm 20% so với năm 2015

Gía thép nhập khẩu giảm 20% so với năm 2015

Theo báo cáo nhận được của Tổng cục Hải quan cho hay, giá nhập khẩu sắt thép trung bình tính đến tháng 8 năm nay đã giảm 20 % so với năm ngoái 2015.

Cụ thể, lượng sắt thép nhập khẩu trong tháng 8 là 1,29 triệu tấn, trị giá là 653 triệu USD, giảm 11,9% về lượng và giảm 7,5% về trị giá so với tháng trước. Tổng lượng sắt thép nhập khẩu từ đầu năm đến nay là hơn 12,3 triệu tấn, tăng 24,9% về lượng. Đơn giá nhập khẩu sắt thép các loại bình quân trong 8 tháng giảm 20,3% nên trị giá nhập khẩu là 5,13 tỉ USD, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm 2015. Sắt thép các loại nhập khẩu vào VN trong 8 tháng qua từ Trung Quốc là 7,3 triệu tấn, tăng 22,1%; Nhật Bản: 1,83 triệu tấn, tăng 8,1%; Hàn Quốc: 1,18 triệu tấn, tăng 3,3%… so với 8 tháng năm 2015.

Theo satthep.net